Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Vài số liệu về khóa tập huấn ‘Xây dựng tài nguyên giáo dục mở trên nền tảng công nghệ mở’


Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA), cùng với Ban Tư vấn Phát triển Giáo dục Mở của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam (AVNUC) và Khoa Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (FLIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp tổ chức khóa tập huấn ‘Xây dựng tài nguyên giáo dục mở trên nền tảng công nghệ mở’ trong các ngày 13-21/08/2018 tại phòng máy của Khoa Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội với sự hỗ trợ kỹ thuật của công ty iWay thuộc Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA).
Khóa tập huấn là dành cho các thủ thư, nhân viên thư viện của các thư viện các trường đại học và cao đẳng là thành viên của NALA.
Các học viên tham dự khóa học được chia thành các lớp, mỗi lớp không quá 10 người, tiến hành các bài thực hành theo Sáng kiến “Tạo video truy cập mở - bước khởi đầu thực tế cho các thư viện, các cơ sở đại học và cao đẳng ứng dụng và phát triển các tài nguyên truy cập mở và được cấp phép mở”. Với sáng kiến này, tất cả các phần mềm được sử dụng đều là các phần mềm tự do nguồn mở, bao gồm hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng, các công cụ cấp phép Creative Commons, cùng các kho tài nguyên truy cập mở trên Internet.
Một vài số liệu của khóa học là như sau:
  • Tổng số học viên là các thủ thư / nhân viên thư viện tham gia khóa tập huấn: 60
  • Tổng số các thư viện các viện/trường đại học và cao đẳng tham gia tập huấn: 34
  • Tổng số ngày làm việc của khóa tập huấn: 7
Xem thông tin/hình ảnh/video từng ngày của khóa tập huấn tại các đường liên kết sau:
  1. Ngày 1: trên Facebook hoặc Minds hoặc Twitter
  2. Ngày 2: trên Facebook hoặc Minds hoặc Twitter
  3. Ngày 3: trên Facebook hoặc Minds hoặc Twitter
  4. Ngày 4: trên Facebook hoặc Minds hoặc Twitter
  5. Ngày 5: trên Facebook hoặc Minds hoặc TwitterVimeo
  6. Ngày 6: trên Facebook hoặc Minds hoặc Twitter
  7. Ngày 7 (dành cho một số nhân viên CNTT): trên Vimeo


Bạn có thể tự do tải về bài trình bày tại khóa tập huấn tại địa chỉ:


Xem thêm:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.