Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu - đề xuất 100 tỷ € cho nghiên cứu và cách tân giai đoạn 2021-2027 thông qua chương trình Horizon Europe

Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu: ‘Ngân sách của Liên minh châu Âu (EU): Ủy ban đề xuất chương trình Nghiên cứu và Cách tân tham vọng nhất từ trước tới nay’ được đưa ra tại Brussels ngày 07/06/2018 với ngân sách dài hạn tiếp theo của EU giai đoạn 2021-2027Ủy ban đang đề xuất 100 tỷ € (khoảng 120 tỷ USD) cho nghiên cứu và cách tân theo Khoa học Mở thông qua chương trình Horizon Europe.


EU cũng đã đầu tư gần 80 tỷ trong giai đoạn 2014-2020 cho nghiên cứu và cách tân thông qua chương trình Horizon 2020; trong số đó 30 tỷ là cho giai đoạn 2018-2020.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.