Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

'Chính sách truy cập mở của Ngân hàng Thế giới cho các xuất bản phẩm chính thức' - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu về chính sách truy cập mở của Ngân hàng Thế giới được xuất bản vào ngày 02/04/2012. Nó nêu (1) lý do chính sách; (2) phạm vi và các ràng buộc; (3) tuyên bố chính sách; và (4) các trách nhiệm. Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.