Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Tập huấn “Vấn đề thực thi quyền tác giả trong hoạt động Thư viện các trường Đại học, Cao đẳng”, từ ngày 11-12/08/2016. Ngày 2: Tài nguyên giáo dục mở – OER.Quang cảnh lớp tập huấn về OER, ngảy 12/08/2016


Chụp ảnh lưu niện sau khóa huấn luyện.Chương trình do Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Nam - VILASAL tổ chức tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Khóa huấn luyện đã thu hút được khoảng 40 người tham dự, gồm các lãnh đạo, giáo viên khoa thông tin - thư viện và cán bộ thư viện của hơn 20 trường đại học và cao đẳng là các hội viên của VILASAL

Chương trình ngày 12/08/2016

Blogger: Lê Trung Nghĩa, 
letrungnghia.foss@gmail.com 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.