Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

'Chính sách truy cập mở của UNESCO cho các xuất bản phẩm' - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu về chính sách truy cập mở của UNESCO đối với các xuất bản phẩm của mình. Tất cả các xuất bản phẩm của UNESCO trong và sau ngày 31/07/2013 đều mặc định mang giấy phép Creative Commons Attribution - ShareAlike (CC BY-SA). Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang của Chính sách này tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.