Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

'Chính sách truy cập mở theo Khung Xuất sắc Nghiên cứu sau 2014' - bản dịch sang tiếng ViệtLà tài liệu của Hội đồng Cấp vốn cho Giáo dục Đại học cho nước Anh - HEFCE (Higher Education Funding Council for England) xuất bản, được cập nhật vào tháng 07/2015. Tài liệu này đưa ra các chi tiết về yêu cầu các kết quả đầu ra nghiên cứu nhất định sẽ được làm thành truy cập mở để trở thành hợp pháp đệ trình cho Khung Xuất sắc Nghiên cứu - REF (Research Excellence Framework) tiếp theo. Yêu cầu này sẽ áp dụng cho các bài báo trên tạp chí và các kỷ yếu hội thảo để xuất bản sau ngày 01/04/2016. Bạn có thể tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt có 14 trang tại địa chỉ:Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.