Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Nội dung của OER@University RoadShow 2016, 17/08/2016, Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí MinhQuang cảnh lớp học 


Bạn có thể tải về các bài trình bày tại địa chỉ:
1. Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (phiên bản tháng 8/2016)


2. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở & thực hành cấp phép Creative Commons cho OER (phiên bản tháng 8/2016)
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.