Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Hãy biết các quyền của bạn như là Tác giả


Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015


  • Tác giả là người nắm giữ bản quyền. Như là tác giả của tác phẩm, bạn là người nắm giữ bản quyền trừ phi và cho tới khi bạn chuyển giao bản quyền sang cho ai khác trong một thỏa thuận được ký kết.
  • Việc chỉ định các quyền của bạn là quan trọng. Thông thường, người nắm giữ bản quyền sở hữu các quyền độc quyền để tái sản xuất, phân phối, trình bày công khai, dịch, hiển thị công khai, và sửa đổi tác phẩm gốc ban đầu. Tác giả mà đã chuyển giao bản quyền và không giữ lại các quyền đó phải yêu cầu sự cho phép trừ phi sự sử dụng là một trong những ngoại lệ theo luật định trong luật bản quyền.
  • Người nắm giữ bản quyền kiểm soát tác phẩm. Các quyết định có liên quan tới sử dụng các hạn chế thuộc về người nắm giữ bản quyền. Các tác giả đã chuyển giao bản quyền của họ mà không giữ lại bất kỳ quyền nào có thể không có khả năng để đặt tác phẩm đó lên các website khóa học, sao chép nó cho các sinh viên hoặc các đồng nghiệp, ký gửi tác phẩm đó vào kho lưu trữ công khai trên trực tuyến, hoặc sử dụng lại các phần trong tác phẩm đó sau này. Điều đó giải thích vì sao là quan trọng để giữ lại các quyền bạn cần.
  • Việc chuyển giao bản quyền không phải là tất cả, cũng không phải là không có gì cả. Luật cho phép bạn chuyển giao bản quyền trong khi giữ lại các quyền cho bản thân bạn và những người khác. Đây là sự thỏa hiệp mà Phụ lục Tác giả của SPARC (SPARC Author Addendum) giúp bạn đạt được.
Xem: http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.