Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Lớp thực hành tạo video truy cập mở & được cấp phép mở tại đại học Hoa Sen
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03/11/2017, tại Đại học Hoa Sen đã diễn ra lớp thực hành tạo video truy cập mở & được cấp phép mở từ các tài nguyên truy cập mở & được cấp phép mở có sẵn trên trực tuyến và/hoặc tự tạo.
Tất cả các phần mềm được sử dụng để tạo ra các video đều là các phần mềm truy cập mở được - các phần mềm truy cập được không có rào cản về tài chính, pháp lý và kỹ thuật - đúng như định nghĩa về truy cập mở. Nói một cách khác, tất cả các phần mềm đều là phần mềm nguồn mở, bao gồm cả hệ điều hành.
Điều này đảm bảo tạo ra các video truy cập mở và được cấp phép mở sạch 100%.
Đây là bước đầu tiên để tiến tới việc xây dựng các tài nguyên truy cập mở, tài nguyên giáo dục mở hay tài nguyên giáo dục được cấp phép mở tại các trường đại học theo đúng nghĩa của nó.
Quang cảnh phòng tập huấn.


Bạn có thể xem và tải về bài chỉ dẫn tạo video truy cập mở, được cấp phép mở tại: https://www.dropbox.com/s/92fy9eeb5ryr7le/Create-OA-Video.pdf?dl=0

Xem thêm: https://twitter.com/nghiafoss/status/926411289873625088

Hoặc: https://twitter.com/nghiafoss/status/926412564275200000 

Tài liệu này được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Quốc tế .


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.