Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Mở mặc định: Tương lai của giáo dục và học thuậtLà bản dịch của tài liệu: Jhangiani, R S. 2017. Mở mặc định: Tương lai của giáo dục và học thuật. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 267-279. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.v. Giấy phép: CC BY 4.0.


Tôi là người lạc quan hoàn toàn về tương lai của mở. Tôi tin tưởng rằng sự dịch chuyển này không chỉ là mong muốn và đạo đức mà cũng là không thể tránh khỏi. Sau tất cả, truy cập mở có lẽ là ý tưởng tốt thậm chí không có các APC quá đắt giá, khoa học mở có thể là ý tưởng tốt thậm chí không có chế tạo dữ liệu, và OER có thể là ý tưởng tốt thậm chí không có các chi phí sách giáo khoa cao quá đáng, dù từng trong số các vấn đề đó làm cho sự dịch chuyển cấp bách hơn. Trong tâm của chúng, cả giáo dục và khoa học là về dịch vụ thông qua sự tạo lập, chia sẻ, và ứng dụng tri thức, các mục tiêu bị tổn thương vì các thực hành truyền thống đóng và đổ vỡ. Điều này giải thích vì sao tôi tin tưởng rằng tương lai của cả giáo dục và học thuật là mở. Tôi thấy nó ở đường chân trời.
- Rajiv S. Jhangiani, Đại học Bách khoa Kwantlen


Tự do tải về bản dịch có 20 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.