Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

cOAlition S - Làm cho Truy cập Mở đầy đủ và tức thì thành hiện thực


Liên minh các nhà cấp vốn nghiên cứu cOAlition S đưa ra các hướng dẫn để triển khai Kế hoạch S, bao gồm cả hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn chuyển đổi quá độ tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì.
Các hiệu lực của các thỏa thuận chuyển đổi quá độ sẽ được rà soát lại vào năm 2023.
cOAlition S thừa nhận rằng vài nhà xuất bản đã thiết lập các tạp chí đúp bản soi gương (mirror) với một phần dựa vào thuê bao và phần khác đang là Truy cập Mở. Các tạp chí như vậy là không tuân thủ với Kế hoạch S trừ phi chúng là một phần của thỏa thuận chuyển đổi quá độ vì chúng mặc định dẫn tới việc lấy tiền cho các truy cập và xuất bản theo cách y hệt như các tạp chí lai đang làm. Việc cấp vốn để xuất bản trên các tạp chí như vậy sẽ chỉ được hỗ trợ theo một thỏa thuận chuyển đổi quá độ.”


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.