Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Sư phạm mở của việc tự làm lấy: Chia sẻ tự do các tài nguyên về tâm lý học
Là bản dịch của tài liệu: Hartnett, J. 2017. Sư phạm mở của việc tự làm lấy: Chia sẻ tự do các tài nguyên về tâm lý học. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 245-254. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.t. Giấy phép: CC BY 4.0.


Triết lý của Mở xoay quanh hành động đơn giản của việc chia sẻ tự do và không sợ hãi các tác phẩm sáng tạo của một người để phục vụ điều tốt lành lớn hơn. Ý định này được thừa nhận thậm chí khi không đi cùng với sự áp dụng chính thức một giấy phép mở. Trong chương này, tác giả Jessica Hartnett mô tả câu chuyện nguyên bản trên blog ‘không khủng khiếp và nhàm chán’ của bà, chuyên dành cho việc giảng dạy khoa học thống kê và các phương pháp nghiên cứu. Để làm được như vậy bà thảo luận vài hạn chế của các phương tiện truyền thống trong việc chia sẻ các cách tân sư phạm, cung cấp các gợi ý thực hành cho những ai đang xem xét đi theo sự dẫn dắt của bà, và các bình luận về các tác động lên sự nghiệp của tiếp cận này.


Tự do tải về bản dịch có 16 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.