Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thông cáo báo chí của Science Europe: cOAlition S: Làm cho Truy cập Mở thành hiện thực tới năm 2020


“Sáng kiến này đã ra đời từ sự hợp tác giữa những người đứng đầu các Tổ chức Cấp vốn Nghiên cứu tham gia, Marc Schiltz Chủ tịch của Sicence Europe, và Robert-Jan Smits Phái viên về Truy cập Mở của Ủy ban châu Âu. Nó cũng thu hút đầu vào đáng kể từ Hội đồng Khoa học của ERC.
Nói về sáng kiến này, Marc Schiltz đã nhấn mạnh rằng “Truy cập Mở tới các kết quả nghiên cứu là cơ bản cho doanh nghiệp khoa học. 15 năm đã qua kể từ Tuyên bố Berlin và Truy cập Mở vẫn còn xa mới là thực tế. Tôi vui mừng là nhóm cốt lõi các nhà cấp vốn nghiên cứu, được thúc đẩy bởi nhiệm vụ chăm sóc tập thể của họ cho việc vận hành tốt hệ thống khoa học, đã cam kết tiến hành bước quyết định để thay đổi tình hình”.
Các nhà cấp vốn tham gia trong cOAlition S sẽ làm việc cùng nhau với các nhà nghiên cứu, các trường đại học, các thư viện, và các nhà xuất bản để phối hợp triển khai nhanh. “Tôi kêu gọi các nhà cấp vốn, từ châu Âu và bên ngoài, ra nhập cOAlition S và các nhà nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu, các thư viện, và các nhà xuất bản thể hiện công khai sự ủng hộ của họ cho tham vọng của liên minh để tăng tốc chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì tới 2020”, Robert-Jan Smits bổ sung thêm.”


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.