Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

‘Cách mạng sản xuất tiếp sau’ - bản dịch sang tiếng ViệtLà tài liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) được chuẩn bị theo yêu cầu của Đội đặc nhiệm về Cách mạng Công nghiệp Mới của G20 (G20 New Industrial Revolution Task Force), như được phản ánh trong Thông cáo của Hội nghị thượng đỉnh Hangzhou, trong nhiệm kỳ chức Chủ tịch G20 năm 2016 của Trung Quốc.
Báo cáo này trình bày tư liệu từ công việc của OECD về Cách mạng Sản xuất Tiếp sau (NPR) - dự án 2 năm nhằm thông báo cho các chính phủ cách thức các công nghệ đó có thể phát triển trong tương lai và để cung cấp tư vấn về cách thức các quốc gia có thể chủ động tích cực lên kế hoạch để đạt được các lợi ích”.
Liên quan tới Khoa học Mở và Dữ liệu Mở, tài liệu nhắc đi nhắc lại rằng: ‘Các chính sách là cần thiết để tạo thuận lợi cho dữ liệu mởkhoa học mở.
Nói vậy để thấy, không chỉ các quốc gia G7, các quốc gia của Liên minh châu Âu, mà cả các quốc gia OECD và G20 đều quan tâm tới Khoa học Mở và Dữ liệu Mở trong thời gian tới, khẳng định xu thế tất yếu của thế giới.
Nói vậy cũng để thấy, việc Việt Nam chưa có tầm nhìn và chính sách rõ ràng về Khoa học Mở và Dữ liệu Mở cho tới nay sẽ là lực cản lớn cho quốc gia để phát triển trong thời gian tới.


Bạn có thể tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt có 91 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.