Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) các bang của nước Mỹ

Tại địa chỉ: https://sparcopen.org/our-work/state-policy-tracking/ nội dung về chính sách tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) của các bang nước Mỹ sẽ được cập nhật theo tuần. Vì vậy, để có được thông tin cập nhật nhất, bạn hãy luôn quay lại địa chỉ này!


Gần một nửa trong tất cả các bang đã cân nhắc làm luật về tài nguyên giáo dục mở – OER (Open Educational Resources) trong các năm vừa qua, và điều đó ngày càng trở thành chiến lược phải đi đối với các nhà làm luật tìm cách làm cho giáo dục đại học kham được và hiệu quả hơn. Các bang có thể xúc tác và hỗ trợ hành động ở các cơ sở bằng việc cung cấp các tài nguyên, các ưu đãi, và các khung chính sách”.
hoặc: OER State Policy Playbook, page 1


Trích dẫn ở trên ngụ ý chính sách OER các bang của nước Mỹ: (1) Arkansas; (2) California; (3) Colorado; (4) Connecticut; (5) Florida; (6) Georgia; (7) Hawaii; (8) Illinois; (9) Iowa; (10) Louisiana; (11) Maryland; (12) Massachusetts; (13) Michigan; (14) Minnesota; (15) New Jersey; (16) New York; (17) North Dakota; (18) Ohio; (19) Oregon; (20) Pennsylvania; (21) Rhode Island; (22) South Carolina; (23) Texas; (24) Virginia; (25) Washington; (26) West Virginia.


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.