Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Thủ thư có thể làm gì để thúc đẩy truy cập mở - bản dịch sang tiếng ViệtLà bản in truyền tay thường được sử dụng trong Tuần lễ Truy cập Mở (Open Access Week) hàng năm do International Open Access Week phát hành.
Tuần lễ Truy cập Mở Quốc tế năm nay sẽ là vào các ngày 23-29/10/2017.

Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang, bạn có thể tải về tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/vmbtuhrian427gz/WhatLibrariansCanDo-Vi-11082017.pdf?dl=0


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.