Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Thư viện với việc xây dựng bộ sưu tập và tham gia thế giới nguồn mở để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dânQuang cảnh lớp tập huấnNgày 17/08/2017, Vụ Thư viện của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức lớp tập huấn “Thư viện với việc xây dựng bộ sưu tập và tham gia thế giới nguồn mở để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân” tại tỉnh Nghệ An.
Gần 100 lãnh đạo và đại diện thư viện từ 30 tỉnh khu vực phía Bắc đã tham dự.
Bạn có thể tải về bài trình bày dạng slide tại địa chỉ:
Giấy phép Creative Commons
Tài liệu này được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công - Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế .


Blogger: Lê Trung Nghia


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.