Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

‘Các thước đo thế hệ sau: Các thước đo và đánh giá có trách nhiệm cho khoa học mở’ - bản dịch sang tiếng ViệtLà báo cáo của Nhóm Chuyên gia về các thước đo lựa chọn thay thế – Altmetrics thuộc Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân của Ủy ban châu Âu (EC) thực hiện, EC xuất bản tháng 01/2019.
Nhóm Chuyên gia về Altmetrics phác thảo báo cáo này cách để cải thiện các thước đo thế hệ sau trong ngữ cảnh của Khoa học Mở và đưa ra tư vấn tương xứng cho các dòng chính sách tiếp sau của Chương trình nghị sự Khoa học Mở: Thúc đẩy Khoa học Mở, Loại bỏ các rào cản đối với Khoa học Mở, Phát triển các hạ tầng nghiên cứu và Nhúng Khoa học Mở vào xã hội
Nhóm đưa ra 12 khuyến cáo theo 4 đề mục của Chương trình nghị sự Khoa học Mở châu Âu, gồm:
  1. Thúc đẩy Khoa học Mở: các khuyến cáo 1, 2, và 3
  2. Loại bỏ các rào cản đối với Khoa học Mở: các khuyến cáo 4, 5 và 6
  3. Phát triển các hạ tầng nghiên cứu cho Khoa học Mở: các khuyến cáo 7, 8 và 9
  4. Nhúng Khoa học Mở vào xã hội: các khuyến cáo 10, 11, và 12


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 46 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.