Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

‘Tác động của Truy cập Mở lên các Phòng trưng bày, Thư viện, Viện bảo tàng, và Kho lưu trữ’ - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của tác giả Effie Kapsalis, xuất bản ngày 27/04/2016. Tài liệu đưa ra những cái mất và được khi các Phòng trưng bày, Thư viện, Kho lưu trữ, & Viện bảo tàng – GLAM (Galleries, Libraries, Archives, & Museums) đi theo OpenGLAM, đặc biệt là ví dụ về hơn 50 cơ sở như vậy, hầu hết ở châu Âu và nước Mỹ.
Có nhiều khía cạnh của những cái được và mất, nhưng đã nổi lên các cơ sở tận dụng được các cơ hội mới đáng kể trong việc gây quỹ và cấp phép thương hiệu, dù truy cập mở có thể sẽ dẫn tới mất mát các quyền và doanh thu tái tạo trong một số trường hợp.


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 44 trang tại địa chỉ:
Xem thêm: OpenGLAM
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.