Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Tập huấn “Sử dụng và xuất bản tài nguyên giáo dục mở” tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Ngày 12/06/2019, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra khóa tập huấn “Sử dụng và xuất bản tài nguyên giáo dục mở” với sự tham gia của các cán bộ thư viện và giảng viên của trường.


Tự do tải về bài trình bày trong tập huấn tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.