Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học ‘Xây dựng và Khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở’


Hy vọng, đây sẽ là sự kiện thường niên về Giáo dục Mở/Tài nguyên Giáo dục Mở giữa 5 tổ chức/đơn vị: (1) Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVU&C); (2) Hội Thư viện Việt Nam (VLA); (3) Hội Tin học Việt Nam (VAIP) cùng 2 đơn vị của nó là (4) Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA); và (5) Câu lạc bộ các Khoa - Viện - Trường CNTT-TT (FISU) kể từ 2019 trở đi.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.