Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

‘Tuyên bố chung về Truy cập Mở cho các nhà nghiên cứu qua Kế hoạch S’ - bản dịch sang tiếng ViệtLà tài liệu về tuyên bố chung của 3 tổ chức nghiên cứu ở châu Âu, gồm: (1) Hội đồng các Ứng viên Tiến sỹ và các Nhà nghiên cứu Trẻ châu Âu – EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers); (2) Hiệp hội Cựu sinh viên Marie Curie - MCAA (Marie Curie Alumni Association); và (3) Viện châu Âu Trẻ – YAE (Young Academy of Europe); để đáp lại tuyên bố của nhóm các nhà cấp vốn châu Âu cOAlition S về Kế hoạch S, theo đó, từ 01/01/2020 (nay đã được dời sang 01/01/2021), “các xuất bản phẩm khoa học là kết quả từ các trợ cấp nghiên cứu được nhà nước cấp vốn do các hội đồng và các cơ quan cấp vốn nghiên cứu quốc gia và châu Âu cung cấp, phải được xuất bản trên các tạp chí tuân thủ Truy cập Mở và các nền tảng tuân thủ Truy cập Mở.” (Trích ‘Kế hoạch S - Tăng tốc chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì tới các xuất bản phẩm khoa học’ của cOAlition S).


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.