Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

‘Tương lai của xuất bản học thuật và truyền thông học thuật’ - bản dịch sang tiếng Việt
Là báo cáo của Nhóm Chuyên gia cho Ủy ban châu Âu, do Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân xuất bản tháng 01/2019; DOI: 10.2777/836532; Giấy phép CC BY.
Bất kể bạn là ai, nếu bạn đang làm việc trong môi trường xuất bản học thuật và truyền thông học thuật, thì các khuyến cáo của Báo cáo này là dành cho bạn!
Xuất bản học thuật và truyền thông học thuật trong tương lai phải thuộc về các nhà nghiên cứu trong sự hợp tác với tất cả các bên tham gia đóng góp, chứ không thuộc về các nhà xuất bản với các tạp chí ‘với cái tên nổi tiếng’ của họ nhờ vào, ví dụ, Yếu tố Tác động của Tạp chí - JIF (Journal Impact Factor). “Thời đại của gia công theo mặc định - hoặc đặt cược tiền đánh bạc” đã hết!.
“Báo cáo kết luận bằng luận điểm chung rằng bức tranh xuất bản học thuật chỉ có thể thay đổi có ý nghĩa nếu các cơ quan cấp vốn dẫn dắt và khởi xướng thay đổi. Nhưng, để đạt được mục tiêu này, họ sẽ cần làm việc trong sự liên kết chặt chẽ với các nhà nghiên cứu, các cơ sở nghiên cứu và các xã hội học tập mà, về phần của họ, sẽ cần gia tăng trách nhiệm của họ về khía cạnh này”.


Tự do tải về bản dịch có 109 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.