Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Tập huấn về Tài nguyên Giáo dục Mở tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - ngày 2


Khai mạc lớp tập huấn ngày 2, 14/06/2019

Ngày 13 và 14/06/2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức 2 ngày tập huấn giảng viên, chuyên viên nguồn về Tài nguyên Giáo dục Mở – OER (Open Educational Resources) cho gần 30 cán bộ của trường và một số trường bạn tham gia.
Mục đích của lớp tập huấn đối với các cán bộ tham gia:
  • Làm quen với các công cụ là các phần mềm nguồn mở để tìm kiếm, sử dụng, pha trộn, tạo lập, và soạn sửa tài nguyên với các dạng nội dung khác nhau như văn bản, hình ảnh, audio và video cùng việc cấp phép mở và chia sẻ các tài nguyên đó một cách hoàn toàn hợp pháp, tôn trọng bản quyền, phục vụ xây dựng bài giảng điện tử.
  • Biết cách khai thác các kho tài nguyên giáo dục mở có sẵn trên Internet phục vụ cho công tác đào tạo.
  • Có khả năng huấn luyện lại cho đội ngũ giảng viên của Trường, cũng như xây dựng được bài giảng điện tử phục vụ công tác chuyên môn được giao.


Bạn có thể tự do tải về bài trình bày của lớp tập huấn tại địa chỉ:Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.