Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

‘Truyền thông hàn lâm’ - bản dịch sang tiếng ViệtChào mừng các sự kiện MỞ lớn trong tháng 10/2017 với chủ đề:
Tất cả về Truy cập Mở - All About Open Access’!


Đây là quyển đầu tiên trong bộ sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước.
“Vào cuối của quyển này, người học được kỳ vọng có khả năng để:
  • Giải thích được triết học, sứ mệnh, và các mục tiêu của truyền thông hàn lâm
  • Mô tả quy trình truyền thông hàn lâm
  • Nhận diện các kênh khác nhau của truyền thông hàn lâm
  • Thảo luận về sự rối loạn chức năng của truyền thông hàn lâm”.


Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt có 95 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.