Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên làm quen với ‘Khoa học Mở với CMCN4.0’Quang cảnh hội trường


Ngày 11/10/2017, Khoa Toán – Cơ – Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cho các bạn sinh viên làm quen với thế giới nguồn mở qua bài trình bày về ‘Khoa học Mở với CMCN4.0’ với mục đích để các bạn sinh viên làm quen với thế giới nguồn mở và triển vọng cũng như những lợi ích có thể mang lại cho tương lai công việc và sự nghiệp của các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Bài trình bày có thể tải về tại địa chỉ:

Tài liệu này được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Quốc tế .

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.