Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

'Tính tương hợp và truy xuất’ - bản dịch sang tiếng ViệtChào mừng các sự kiện MỞ lớn trong tháng 10/2017 với chủ đề:
Tất cả về Truy cập Mở - All About Open Access’!


Đây là quyển thứ cuối cùng trong bộ 4 quyển sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các trường thư viện trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước.
Quyển này tập trung vào các vấn đề tính tương hợp, mô tả tài nguyên và cả sự truy xuất thông tin trong ngữ cảnh của các tài nguyên truy cập mở. Mục đích là để giúp bạn hiểu được các vấn đề tính tương hợp, truy cập vĩnh viễn, tầm quan trọng của các tiêu chuẩn, và sự tích hợp các sản phẩm khác nhau trong xây dựng các kho của cơ sở và cả các tính năng truy xuất khác nhau là có sẵn và có thể được tính tới để phát triển hệ thống kho của cơ sở – IR (Institution Repository) cho các tài nguyên truy cập mở.


Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt có 224 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/1xkxe2y8oy0ln2m/232199E-Vi-06092017.pdf?dl=0
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.