Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

‘Hạ tầng truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng ViệtChào mừng các sự kiện MỞ lớn trong tháng 10/2017 với chủ đề:
Tất cả về Truy cập Mở - All About Open Access’!


Đây là quyển thứ 2 trong bộ 4 quyển sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các trường thư viện trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước.
Quyển này làm việc với các tài nguyên truy cập mở tất cả các dạng, định nghĩa của chúng, bản chất tự nhiên, các đặc tính, việc lên kế hoạch, thực thi, chọn các tiêu chuẩn kỹ thuật thích hợp và đi theo tập hợp các thủ tục và duy trì sau này cho tất cả các bên có liên quan, như chủ nhà, các nhà tài trợ, những người sử dụng và các nhà sáng tạo nội dung có triển vọng. Sự nhấn mạnh là vào các tạp chí điện tử và các kho điện tử và, tất nhiên, các xu thể đang nổi lên trong phong trào truy cập mở.


Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt có 138 trang tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/u1wc3yp0i9vib9h/232204E-Vi-16082017.pdf?dl=0
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.