Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

‘Các quyền sở hữu trí tuệ’ - bản dịch sang tiếng ViệtChào mừng các sự kiện MỞ lớn trong tháng 10/2017 với chủ đề:
Tất cả về Truy cập Mở - All About Open Access’!


Đây là quyển thứ 3 trong bộ sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước.
Vào cuối của quyển này, bạn được kỳ vọng có khả năng để:
  • Hiểu các quyền của các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ.
  • Giải thích được về bản quyền, các quyền tác giả, cấp phép và giữ lại các quyền; và
  • Sử dụng hệ thống cấp phép Creative Commons”.


Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt có 60 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.