Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

‘Tối ưu hóa tài nguyên’ - bản dịch sang tiếng ViệtChào mừng các sự kiện MỞ lớn trong tháng 10/2017 với chủ đề:
Tất cả về Truy cập Mở - All About Open Access’!


Đây là quyển thứ 3 trong bộ 4 quyển sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các trường thư viện trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước.
Quyển này tập trung vào tối ưu hóa tài nguyên nói chung, nhằm thảo luận về cách thức môi trường truy cập mở có thể được thúc đẩy và cách thức sự phát triển các bộ sưu tập có thể được sự tích hợp các tài nguyên truy cập mở với các tài nguyên của cơ sở và thư viện tạo thuận lợi. Tới cuối của quyển này, người học được kỳ vọng có khả năng thúc đẩy và xúc tác cho môi trường truy cập mở, và tạo thuận lợi cho sự phát triển các bộ sưu tập bằng việc tích hợp các dịch vụ thư viện.


Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt có 102 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.