Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

VILASAL tổ chức Tập huấn ‘Tài nguyên giáo dục mở phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học’ tại Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh


Thành phố Hồ Chí Minh, 25/10/2017, ngày thứ ba của Tuần lễ Truy cập mở Quốc tế 2017 - World Open Access Week 2017 - từ ngày 23/10 tới 29/10/2017, Liên chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Nam (VILASAL) tổ chức Tập huấn ‘Tài nguyên giáo dục mở phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học’ tại Đại học Ngân hàng với sự tham dự của hơn 100 người gồm các lãnh đạo và thủ thư từ 52 trường đại học và cao đẳng là thành viên của VILASAL.


Bạn có thể tải về bài trình bày tại tập huấn với tiêu đề: ‘Thư viện với việc xây dựng bộ sưu tập và tham gia thế giới nguồn mở để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân’ tại: https://www.dropbox.com/s/hprhipu7uslncm1/Open-Library-Oct-2017.pdf?dl=0
Tài liệu này được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Quốc tế .


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.