Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

‘Giới thiệu truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt


Chào mừng các sự kiện MỞ lớn trong tháng 10/2017 với chủ đề:
Tất cả về Truy cập Mở - All About Open Access’!


Đây là quyển đầu tiên trong bộ 4 quyển sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các trường thư viện trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước.
Đọc xong quyển này, bạn được kỳ vọng có khả năng để:
  • Định nghĩa truyền thông hàn lâm và truy cập mở, và thúc đẩy và phân biệt được giữa các dạng Truy cập Mở khác nhau;
  • Giải thích được các vấn đề có liên quan tới quản lý các quyền, bao gồm, bản quyền (copyright) và bản quyền (copyleft), các quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan.
  • Trình bày ảnh hưởng của Truy cập Mở trong môi trường truyền thông hàn lâm.


Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt có 127 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/pieghb3m5r7hm5i/231920E-Vi-06082017.pdf?dl=0




Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.