Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

‘Các con đường dẫn tới truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu do Thư viện Đại học California của nước Mỹ thông qua ngày 27/02/2018, phân tích bộ các chiến lược sẵn sàng để thực hiện hiệu quả các tiếp cận/con đường khác nhau dẫn tới Truy cập Mở và đưa ra các khuyến cáo cho từng tiếp cận cũng như các khuyến cáo chung có thể áp dụng được cho cả 3 tiếp cận/con đường đó.
Là tài liệu tham khảo rất tốt cho những ai muốn tìm hiểu chi tiết về các con đường dẫn tới Truy cập Mở nhằm hướng tới việc trả lại sức mạnh xuất bản cho các nhà nghiên cứu với việc hướng tới Truy cập Mở do các Học giả Sở hữu (Scholar-Owned Open Access).


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 67 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung NghĩaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.