Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Tính mở và sự Biến đổi Giáo dục và Học đường

Là bản dịch của tài liệu: Huitt, W G, và Monetti, D M. 2017. Tính mở và sự Biến đổi của Giáo dục và Học đường. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 43-65. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.d. Giấy phép: CC BY 4.0.


Giáo dục, ở tất cả các mức và trong nhiều dạng thức của nó, đang trải nghiệm sức ép thay đổi đáng kể của xã hội và kinh tế. Có nhiều ý tưởng về nguồn sức ép này, bao gồm:
  • Sự thừa nhận thế giới đang ngày càng trở thành số và toàn cầu.
  • Tầm quan trọng gia tăng của thông tin và hiểu biết khái niệm.
  • Ngữ cảnh văn hóa xã hội đang thay đổi từ kỷ nguyên nông nghiệp/công nghiệp được tập trung vào đế chế xây dựng sang đế chế cộng tác toàn cầu, hành tinh.
  • Tầm quan trọng gia tăng về tính sáng tạo và cách tân.
Tính mở từng được đề xuất như là khái niệm quan trọng để giải quyết nhiều lo ngại đó.
- William G. Huitt David M. Monetti


Tự do tải về bản dịch có 34 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.