Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Tác động của việc cấp phép mở lên hệ sinh thái của các độc giả sớm - Bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của Neil Butcher, Sarah Hoosen và Neil Butcher và các liên kết xuất bản tháng 07/2016. Tài liệu nói về ‘sự phá hủy số việc cấp phép mở đang biến đổi như thế nào thế giới xuất bản, với các ví dụ về cách để các thay đổi đó có thể được khai thác để tìm kiếm các giải pháp bền vững cho vấn đề dường như khó uốn nắn trong cung ứng đủ các cuốn sách chuyện năng lực sớm chất lượng cao cho thiếu nhi ở các quốc gia thu nhập thấp để xúc tác cho họ giành được các kỹ năng năng lực sớm‘ về đọc và viết. Nhiều mô hình kinh doanh mới được đề cập tới trong tài liệu đang hiện diện rồi và chúng được cho là thích nghi được với sự phá hủy sốviệc cấp phép mở.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 240 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.