Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Từ OER tới Sư phạm Mở: Khai thác Sức mạnh của Mở


Là bản dịch của tài liệu: DeRosa, R và Robison S. 2017. Từ OER tới Sư phạm Mở: Khai thác Sức mạnh của Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 115-124. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.i. Giấy phép: CC BY 4.0.


Tính không kham nổi giáo dục - bất kể về học phí hay sách giáo khoa - không nghi ngờ gì đã làm cho yếu tố ‘không mất tiền’ của Mở trở thành tiếng kêu chế nhạo. Tuy nhiên, khi phong trào giáo dục mở chín muồi, điểm tựa của thảo luận này dường như dịch chuyển từ sự nhấn mạnh vào áp dụng tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) sang ôm lấy các thực hành giáo dục mở. Trong chương này, các tác giả Robin DeRosa và Scott Robison dựa vào sự đa dạng các ví dụ để minh họa tiềm năng trao quyền của sư phạm mở, tiếp cận ở đó các sinh viên không chỉ là những người tiêu dùng nội dung, mà còn là những người tham gia tích cực và nổi bật trong xây dựng tri thức.


Tự do tải về bản dịch có 16 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.