Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Phát triển Khóa học Mở ở OERu


Là bản dịch của tài liệu: Mackintosh, W. 2017. Phát triển Khóa học Mở ở OERu. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 101-114. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.h. Giấy phép: CC BY 4.0.


Khi các Khóa học Trực tuyến Mở Đại chúng - MOOC (Massive Open Online Courses) được các cơ sở ưu tú (Ivy League) sản xuất và do các nhà đầu tư mạo hiểm dẫn dắt tiếp tục tránh xa những lời hứa phục vụ cho những người chưa được phục vụ tới nơi tới chốn, mạng quốc tế của hơn 30 cơ sở cùng chí hướng được biết tới như là OERu đã và đang âm thầm tiến hành các bước chào chương trình học tập năm đầu không mất tiền cho những người học ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trong chương này, tác giả Wayne Mackintosh mô tả các nguyên tắc và quy trình thiết kế và phát triển khóa học mở để phục vụ như là nền tảng cơ bản của mạng đó và mục tiêu của nó cung cấp giáo dục tự do, mở, mềm dẻo, lấy sinh viên làm trung tâm, mang tín chỉ, trên trực tuyến.


Tự do tải về bản dịch có 22 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.