Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Henry Chesbrough: Cách tân Mở - Sự cấp bách mới để Tạo ra và Hưởng lợi từ Công nghệ’

Khái niệm ‘cách tân mở’ trở nên phổ biến nhờ Henry Chesbrough, CEO ở Trung tâm Cách tân Mở (Open Innovation Center) ở Đại học Berkeley, và cuốn sách của ông ‘Cách tân Mở - Sự cấp bách mới để Tạo ra và Hưởng lợi từ Công nghệ’ (Open Innovation – The new imperative for Creating and Profiting from Technology), nó có thể được tóm tắt trong trích dẫn sau: Cách tân mở giả thiết rằng các hãng có thể và nên sử dụng các ý tưởng ở bên ngoài cũng như các ý tưởng trong nội bộ, và các con đường bên trong và bên ngoài tới thị trường (…) Các ý tưởng có giá trị có thể tới từ bên trong hoặc bên ngoài công ty và cũng có thể đi tới thị trường từ bên trong hoặc bên ngoài công ty.


Có thể tự do tải nhanh về cuốn sách: ‘Cách tân Mở - Sự cấp bách mới để Tạo ra và Hưởng lợi từ Công nghệ’ (Open Innovation – The new imperative for Creating and Profiting from Technology)’ của Henry Chesbrough, xuất bản năm 2003 với 227 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.