Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Mở ra giáo dục đại học với ScreencastLà bản dịch của tài liệu: Miller, D B Zhao A. 2017. Mở ra giáo dục đại học với Screencast. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 125-138. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.j. Giấy phép: CC BY 4.0.


Screencast, về cơ bản, là các bài giảng video. Định dạng số của chúng mang tới tất cả các lợi ích của phương tiện đó: khả năng các sinh viên học từ xa, khả năng các sinh viên học không đồng bộ, và khả năng mở rộng phạm vi lớp học. Nếu các video đó được cấp phép mở Creative Commons một cách đúng phù hợp để trở thành các Tài nguyên Giáo dục Mở đúng nghĩa, sẽ là tuyệt vời cho các sinh viên và cả các giảng viên.


Tự do tải về bản dịch có 24 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.