Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

'Chính sách về các xuất bản phẩm truy cập mở của LSE' - bản dịch sang tiếng ViệtLà tài liệu chính sách về các xuất bản phẩm truy cập mở của Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn - LSE (London School of Economics and Political Science), có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 đối với tất cả các nhân viên hàn lâm và nghiên cứu và các sinh viên của trường. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 3 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.