Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Khóa tập huấn về OER trong chương trình OER@University Roadshow 2016 tại Đại học Đà Nẵng
Banner của khóa học

Đang diễn ra khóa tập huấn về OER đầu tiên tại Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng, nằm trong chương trình OER@University Roadshow 2016 do: (1) Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng; (2) Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Nam (VILASAL); (3) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở - Bộ Khoa học và Công nghệ (RDOT); và (4) Quỹ Việt Nam; và (5) sự tài trợ của công ty D&L đồng tổ chức trong 2 ngày 08 và 09/09/2016.

Khóa học thu hút được hơn 40 học viên là các lãnh đạo, giảng viên và các thủ thư của Trung tâm Thông tin Học liệu, Thư viện và một số Khoa khác thuộc Đại học Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận.

Tài liệu này được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả 4.0 Quốc tế .

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.