Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

'Bản địa hóa và chương trình OER@University Roadshow ở Việt Nam'
Quang cảnh phòng hội thảo
Lễ ký kết MOU về OER ở Việt Nam


Là bài trình bày tại Hội thảo Quốc tế lần thứ 2 về OER do Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội và UNESCO đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 28/09/2016.

Bạn có thể tải về bài trình bày tại địa chỉ:Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.