Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Workshop: Tìm hiểu về wikiHow như một nền tảng thúc đẩy OER tại Việt Nam

Nhân Hội thảo Quốc tế về Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) lần thứ 2, sáng ngày 30/09/2016, trường Đại học Thăng Long đã tổ chức workshop: Tìm hiểu về wikiHow như một nền tảng thúc đẩy OER tại Việt Nam với các bài trình bày của Giám đốc Phát triển Quốc tế của wikiHow - Bridget Connolly, và Giám đốc Dự án Việt Nam của wikiHow - Nguyễn Huyền Trang và các trợ giảng.
Workshop đã thu hút được 25 người tham dự, phần lớn là các lãnh đạo, các giảng viên các khoa thông tin - thư viện, các khoa CNTT một số trường đại học và một số đơn vị có quan tâm khác.

Các nội dung được trình bày trong workshop có thể tải về theo các đường liên kết sau:

  1. Wikihow translation workshop

  1. Cách để dịch nội dung sẵn có sang tiếng Việt
hoặc

  1. Định hướng chất lượng nội dung
hoặc


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.