Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Khóa tập huấn về OER trong chương trình OER@University Roadshow 2016 tại Đại học Thăng Long Hà Nội
Quang cảnh phòng tập huấn ở Đại học Thăng Long


Đang diễn ra khóa tập huấn về OER tại Đại học Thăng Long - Hà Nội, trong chương trình OER@University Roadshow 2016 do: (1) Đại học Thăng Long; (2) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở - Bộ Khoa học và Công nghệ (RDOT); và (3) Quỹ Việt Nam đồng tổ chức trong 2 ngày 23 và 24/09/2016.

Khóa học thu hút được gần 20 học viên là các lãnh đạo, giảng viên các khoa CNTT, thư viện của Đại học Thăng Long và Đại học Đại Nam.

Chương trình của khóa huấn luyện có thể xem và tải về ở đây:

Tài liệu này được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả 4.0 Quốc tế .

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.