Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Cách tân Mở, Khoa học Mở, Mở ra với Thế giới - Tầm nhìn cho châu Âu - bản dịch sang tiếng ViệtLà tài liệu của Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân, cụ thể là Ban Giám đốc A - Phát triển và Điều phối Chính sách của Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2016.
...3 mục tiêu cho chính sách nghiên cứu cách tân của Liên minh châu Âu (EU), điều tôi đã tóm tắt như là Cách tân Mở (Open Innovation), Khoa học Mở (Open Science) và Mở ra với Thế giới (Open to the World)... Cuốn sách này cùng mang tới vài sự thấu hiểu các khái niệm chính đằng sau Cách tân Mở, Khoa học Mở, và Mở ra với Thế giới và nhấn mạnh các hành động diễn ra rồi hoặc đang được chuẩn bị”.
Carlos Moedas,
Ủy viên về Nghiên cứu, Khoa học và Cách tân, Ủy ban châu Âu.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 159 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.