Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Tạp chí Quốc tế về Phúc lợi: Câu chuyện thành công của Truy cập Mở
Là bản dịch của tài liệu: Weijers, D and Jarden, A. 2017. Tạp chí Quốc tế về Phúc lợi: Câu chuyện thành công của Truy cập Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 181-194. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.n. Giấy phép: CC BY 4.0.


Các nhân viên hàn lâm từ lâu đã có ưu điểm truy cập tới các thư viện đại học và các thuê bao đắt giá của họ tới các tạp chí học thuật. Các chỉ trích về việc xuất bản tạp chí truyền thống đã kêu rằng việc đặt khoa học và học thuật đằng sau bức tường thanh toán làm hạn chế tiềm năng của nó. Một giải pháp cho vấn đề này là sự nổi lên của các tạp chí truy cập mở. Trong chương này, các tác giả Weijers và Jarden đưa ra một trường hợp điển hình của tạp chí truy cập mở bạch kim họ đã thành lập: Tạp chí Quốc tế về Phúc lợi. Trong thảo luận của họ về tạp chí mới này, họ đưa ra cả các thấu hiểu về triết học và thực hành, chúng hướng dẫn công việc của họ. Họ cũng trỏ tới các vấn đề thường bị bỏ qua liên quan tới học thuật mở. Một trong những điều đó là số lượng khổng lồ các giảng viên không liên kết hoặc các giảng viên từ các trường đại học không phải ở phương Tây, tất cả họ chịu các rào cản truy cập tới các tạp chí đắt giá. Các tác giả xem xét tính mở đang ngày càng gia tăng của các tạp chí để giải quyết các vấn đề này và khác.


Tự do tải về bản dịch có 22 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.