Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

‘Từ Khoa học Mở tới Cách tân Mở‘ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của tác giả Henry Chesbrough, do ©Science|Business Publishing xuất bản năm 2015. Tài liệu giải thích vì sao Khoa học Mở cần đi song hành với Cách tân Mở để có thể đưa và tri thức mới nhanh nhất tới được thị trường với các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo.
Bản thân Henry Chesbrough cũng cho rằng với sự xuất hiện của Internet và Web, các chuẩn mực hành vi của khoa học đã được diễn giải dựa trên các cơ sở mới, thậm chí một lần nữa tạo ra lượng tri thức lớn hơn và khuếch tán thậm chí nhanh hơn. Một ví dụ cụ thể là phần mềm nguồn mở. Ông viết:
Phần mềm nguồn mở là phương pháp phát triển phần mềm ở đó kho mã nguồn là mở để tất cả những người tham gia soi xét. Điều này xúc tác cho phần mềm đó lan truyền nhanh tới những người khác, và cũng cho phép các thủ tục chung trong phần mềm đó được áp dụng nhanh chóng trong các ngữ cảnh khác. Cùng lúc, mã này được vô số các lập trình viên và các kiểm thử viên độc lập kiểm thử, bằng cách đó phần “các lỗi” phần mềm nhanh chóng được dò tìm ra và sau đó được sửa. Theo châm ngôn nổi tiếng của Richard Stallman, “Với đủ các cặp mắt soi vào, tất cả các lỗi sẽ cạn” (With enough eyes, all bugs are shallow). Điều này cho phép phần mềm nguồn mở sản xuất mã chất lượng cao và tin cậy’.


Bản dịch sang tiếng Việt có tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.