Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Chính quyền Quebec ở Canada đã khởi xướng dự án FOSS4G mới


The government of Quebec in Canada launched a new FOSS4G
Submitted by Joinup Editor on August 17, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 17/08/2015

Chính quyền Quebec ở Canada đã tung ra một dự án mới FOSS4G (Phần mềm tự do nguồn mở cho GIS) gợi là IGO cho Hạ tầng GIS Mở (Open GIS Infrastructure): http://igouverte.org/english/

IGO là một giải pháp Web địa lý tự do được phát triển ở Quebec, Canada. IGO có nhiều tính năng, như trình xem Web GIS, một cây các lớp Manager (Quản lý) và nhiều hơn thế... Vì dự án này là nguồn mở trên GitHub (https://github.com/infra-geo-ouverte/igo#what-is-igo), bất kỳ ai cũng có thể đóng góp miễn là họ chia sẻ công việc của họ trong cùng kiểu giấy phép LGPL nguồn mở.

Tất cả các đóng góp trong IGO giữ các quyền sở hữu của họ.

The government of Quebec in Canada launched a new FOSS4G (Free Open Source Software for GIS) called IGO for (for Open GIS Infrastructure) : http://igouverte.org/english/
IGO is a free Web Geospatial solution developed in Quebec, Canada. IGO has multiple features, such as Web GIS viewer, layer tree Manager and many more... Since this project is open source on GitHub (https://github.com/infra-geo-ouverte/igo#what-is-igo), anyone can contribute as long as they share their work on the same open source LICENCE LGPL-Style.
All contributors in IGO keep their property rights.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.