Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

OER@University RoadShow 2016 tại Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí MinhQuang cảnh lớp huấn luyện ngày 12/11/2016


Ngày 12/11/2016, tại Đại học Kinh tế - Luật, đã diễn ra khóa tập huấn về Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources).

Khóa tập huấn thu hút được khoảng 10 người là các lãnh đạo, giảng viên và cán bộ thư viện của trường đã tham dự.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.