Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

‘Đo đếm đánh giá nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng ViệtChào mừng các sự kiện MỞ lớn trong tháng 10/2017 với chủ đề:
Tất cả về Truy cập Mở - All About Open Access’!


Đây là quyển thứ 4 trong bộ sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước.
Quyển này nhấn mạnh vào một số phương pháp (bao gồm cả cũ lẫn mới) sẵn sàng để đánh giá nghiên cứu. Quyển này gồm 4 bài sau:
  • Bài 1. Giới thiệu các Đo đếm Đánh giá Nghiên cứu và các Chỉ số Liên quan.
  • Bài 2. Đổi mới trong Đo đếm Khoa học và Hàn lâm: Các công cụ phân tích và các chỉ số trong đánh giá truyền thông hàn lâm.
  • Bài 3. Đo đếm mức bài báo tác giả,
  • Trích dẫn trên trực tuyến và các công cụ quản lý tham chiếu”.

Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt có 163 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.